Oferta Pracy Przydworze

Zakład Komunalny Gminy Ryńsk zgłasza ofertę pracy dla dwóch ratowników
wodnych w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu w okresie od
1.07.2018-31.07.2018 r .Warunki pracy i płacy.Wynagrodzenie 2.500 zł
netto+premia+wyżywienie+zakwaterowanie.Czas pracy 8 godzin dziennie.

Kontakt 56 -687-75 -41 lub 503 188 274.