Projekt

Nazwa projektu: Nowoczesne służby ratownicze – zakup specjalistycznego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz jednostek WOPR z nim zrzeszonych.

Nr projektu: RPKP.04.01.02-04-0005/22

Lider Projektu:

Partnerzy Projektu:

Cel projektu: zwiększenie skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa w miejscach cennych przyrodniczo oraz terenach zalewowych województwa kujawsko – pomorskiego.

Przedmiot projektu:

 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- skutera wodnego”
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- przyczepy do skutera”          
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- platformy ratowniczej do skutera”  
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- portu najazdowego pod skuter”       
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- portu najazdowego pod łódź”           
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- kombinezonu suchego”        
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- kamizelek asekuracyjnych” 
 • “Zakup specjalistycznego sprzętu- kasków na skuter wodny z komunikacją”
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- silnika zaburtowego “
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- pneumatycznych sań ratowniczych wodno-lodowych”
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- kasków do ratownictwa wodno-lodowego “
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- rękawic neoprenowych”      
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu-  Quadów”   
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- kasków na quad z komunikacją”       
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- przyczepy do quada”
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- drona z kamerą termowizyjną”         
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu-  Sonarów/echosondy”          
 • “Zakupspecjalistycznegosprzętu- radiotelefonów cyfrowych”

Termin realizacji projektu: 01.06.2023 – 31.10.2023.

Wartość projektu: 1 174 519,31 zł.

Wartość dofinansowania: 998 341,41 zł.

Źródło finansowania projektu: RPO WK-P; Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz jednostek organizacyjnych Policji.

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.044.2023 z dnia 22.05.2023r.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress