Władze

1. Kol. Wojciech Lewko PREZES
2. Kol. Gabriela Zasadzka V-ce Prezes, członek Prezydium Zarządu
3. Kol. Michał Krzemiński V-ce Prezes, członek Prezydium Zarządu
4. Kol. Krzysztof Mróz Członek Prezydium Zarządu
5. Kol. Franciszek Kopczyński Członek Prezydium Zarządu
6. Kol. Zygfryd Nowakowski Członek Zarządu
7. Kol. Rafał Gutkowski Członek Zarządu
8. Kol. Jerzy Dombrowicz Członek Zarządu
9. Kol. Stanisław Kowalski Członek Zarządu
10. Kol. Grzegorz Jędraszek Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Kol. Marek Tokarski              Przewodniczący
2. Kol. Marek Popek  Członek Komisji
3. Kol. Leszek Kośnikowski Członek Komisji

Komisję Dyscyplinarną stanowią:

1. Kol. Piotr Kopczyński            Przewodniczący
2. Kol. Paweł Włodarek Członek Komisji
3. Kol. Sławomir Klonowski Członek Komisji