Szkolenia

Wodne Ochotnicze Pogotowie

Województwa kujawsko-pomorskiego

ul.Toruńska 157  85-880 Bydgoszcz

tel.(52) 346-22-69  tel.kom.660-412240

Organizuje

Kurs stermotorzysty żeglugi śródlądowej

 

Zawodowy Patent Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej
Patent uprawnia do kierowania bez ograniczeń mocy silnika:

  • małym statkiem tj. statkiem, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, z wyjątkiem promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów, do holowania lub pchania, niezależnie od długości ich kadłuba
  • łodzią przewozową o napędzie mechanicznym

Zatrudniani przez organizatorów imprez sportowych i turystycznych oraz osoby wykonujące zawód /w tym rybaka, ratownika, przewoźnika itp./ na wodzie zgodnie z wymaganiami ustawy o żegludze na śródlądowych drogach wodnych oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej muszą posiadać zawodowe uprawnienia. Na podstawie patentu stermotorzysty Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego wydaje patent sternika motorowodnego bez konieczności ukończenia kursu.