Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Toruniu

           Prowadzimy działalność profilaktyczną w szkołach, przedszkolach mającą na celu edukacje dzieci i młodzieży pod kątem bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Toruńskie WOPR liczy ponad 800 członków, z których większość aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz bezpieczeństwa osób wypoczywających na wodach. Corocznie wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Toruniu, Sanepidem, Policją wodną dokonujemy kontroli kąpielisk strzeżonych i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.