Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Toruniu

          Zabezpieczamy spływy, regaty i inne imprezy odbywające się w wyżej wymienionych powiatach. Na co dzień szczególnie w okresie letnim poprzez patrole motorowodne dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców Torunia, Brodnicy, Grudziądza i Chełmży. W patrolach ściśle współpracujemy z policjantami zespołu prewencji na wodach i terenach przywodnych wydziału prewencji KMP w Toruniu.