Kol. Marek Tokarski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej