Kol. Jacek Waliszewski

Członek Komisji Rewizyjnej