II Wojewódzkie Zawody Ratowników Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wyścigach na ergometrach wioślarskich

II Wojewódzkie Zawody Ratowników Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wyścigach na ergometrach wioślarskich:

TERMIN ZAWODÓW:  22 luty 2020 (sobota)

 • Akredytacja  –  1000  
  • Rozgrzewka – 1030 – 1130
  • Odprawa sędziów – 1030
  • Uroczyste otwarcie zawodów – 1130
  • Zawody  –  godzina 11. 45
 • MIEJSCE ZAWODÓW: 

Przystań Sportów Wodnych 87-100 Toruń ul. Popiełuszki 1A

 • INORMACJE TECHNICZNE:
 • Komisję sędziowską powołuje organizator złożoną z trenerów Sekcji Wioślarskiej UMK Toruń
  • Pomiar czasu automatyczny
 • ORGANIZATOR ZAWODÓW:
 • Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Toruniu
  • Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
  • Sekcja Wioślarska UMK w Toruniu
 • PATRONAT:
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
  • Kujawsko-Pomorska Rada Bezpieczeństwa na Wodach
 • KIEROWNICTWO ZAWODÓW:
 • Kierownik zawodów:   Wojciech Lewko tel. 695 880 315
 • ZASADY FINANSOWANIA:
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
  • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, 

Zgłoszenie należy przesłać wg załączonego formularza na adres: wopr.torun@wp.pl lub wopr.kujawskopomorskie@wp.pl

Termin zgłoszeń upływa w dniu  18 lutego 2020 wtorek