Wytyczne nr 2

z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zasad i tybu prowadzenia weryfikacji wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich

Continue Reading