29 Czerwca 2022 Dzień Ratownika WOPR

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Z okazji Naszego Święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Ratownikom Wodnym, zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pokonywaniu barier, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, nielicznych interwencji, godnego wynagrodzenia i samych słonecznych dni.

Życzy Prezes Rejonowego WOPR w Toruniu wraz z Zarządem.