Władze

1. Kol. Wojciech Lewko PREZES
2. Kol. Gabriela Zasadzka V-ce PREZES
3. Kol. Michał Krzemiński V-ce PREZES
4. Kol. Franciszek Kopczyński Członek Zarządu
5. Kol. Zygfryd Nowakowski Członek Zarządu
6. Kol. Andrzej Czepek Członek Zarządu
7. Kol. Krzysztof Mróz Członek Zarządu
8. Kol. Jerzy Dombrowicz Członek Zarządu
9. Kol. Rafał Gutkowski Członek Zarządu
10. Kol. Stanisław Kowalski Członek Zarządu

Wybrano Prezydium Zarządu w składzie:

1. Kol. Wojciech Lewko
2. Kol. Gabriela Zasadzka
3. Kol. Franciszek Kopczyński
4 Kol. Michał Krzemiński
5. Kol. Krzysztof Mróz

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Kol. Marek Tokarski              Przewodniczący
2. Kol. Marek Popek  Członek Komisji
3. Kol. Jacek Waliszewski Członek Komisji

Komisję Dyscyplinarną stanowią:

1. Kol. Piotr Kopczyński            Przewodniczący
2. Kol. Paweł Włodarek Członek Komisji
3. Kol. Sławomir Klonowski Członek Komisji